اطلاعات زیر را به صورت کامل پر نموده و فایل های مورد نیاز را بارگذاری کنید.
کامل نمودن تمامی فیلد ها اجباریست.
مسئولیت اشتباه در آیتم های هویتی مانند کد ملی و شماره تلفن همراه و… با متقاضی میباشد.
هزینه ثبت اضهارنامه تا 100.000 تومان
هزینه ثبت در دو روزنامه رسمی هر کدام  800.000 تومان
حق ثبت برند 400.000 تومان 
هزینه های واریزی به ادارات مربوطه تا 2.000.000 تومان تخمین زده شده است.
که در فاکتور نهایی شما درج خواهد شد.
کارمزد ثبت برند و لوگو در حال حاظر مبلغ 4.000.000 تومان است که با هماهنگی گروه ارس وب در دو پرداخت (هنگام ثبت سفارش/ دریافت فایل مجوز) پرداخت می شود.