نمایش یک نتیجه

نشان می دهد 9 12 18 24

✅افزودن اجباری ممبر کانال تلگرام [کانال های زیر 50کا]

قیمت 7,500 تومان
این سرویس برای کانال هایی که ممبر آن ها کمتر از 50K است انجام میشود. بخش اد ممبر کانال خود را حتما آزاد کنید. این سرویس اختصاصی آپگرام میباشد همچنین استارت و تکمیل سفارشات نهایتا 1 تا 48 ساعت زمان خواهد برد.